Co nowego

Sobota 28 lutego była okazją do spotkań z czytelnikami organizowanych przez naszą fundację.

Zaczęliśmy rankiem w szkole w Gozdowie, odwiedziliśmy technikum w Chełmie, wieczorem odbyło się spotkanie w bibliotece. 

Czytelnicy wsparli nasze dzałania kwotą 490 zł. 

 

spotkania nie były finansowane ze środków fundacji. 

Wystawa zdjęć Janusza Przybylskiego jest już w Wojsławicach - powiesimy koło pomnika Jakuba gdy tylko zrobi się cieplej.