Fundacja...

Gdyby ktoś chciał wesprzeć działania naszej fundacji przypomniamy numer

konta:

Fundacja ku Przeszłości

06 1160 2202 0000 0002 7975 9851