„U nas za stodołą” Konkurs literacki na opowiadanie Edycja VI – 2023r.

Organizator: Fundacja Ku Przeszłości

Pomysłodawca: Marek Farfos

Współorganizatorzy: Książnica Zamojska w Zamościu

Wsparcie medialne: Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o.

 

REGULAMIN KONKURSU

Wytyczne:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi lub miasteczka.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości, wyznania i miejsca zamieszkania.

Przewidujemy dwie kategorie wiekowe – do 15 lat i powyżej – prosimy zatem o zaznaczenie wieku uczestnika.

Prace przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej ani elektronicznej. Prace konkursowe nie powinny przekraczać 30 tyś znaków (wliczając spacje)(ok. 15-20 stron znormalizowanych). Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory.

Cele konkursu:

- Propagowanie twórczości literackiej eksplorującej tematykę wiejską.

- Zachęcenie poczatkujących autorów do prezentowania własnych umiejętności.

- Rozwijanie zainteresowania fantastyką i folklorem polskiej wsi.

- Rozwijanie zainteresowań historycznych i regionalistycznych.

- Promowanie młodych talentów i debiutantów.

- Promowanie walorów turystycznych, historii i kultury.

 

Prace należy przesłać w wersji papierowej, w 5 egzemplarzach na adres: Fundacja ku Przeszłości, ul. Krasnystawska 81, 22-120 Wojsławice. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Prace należy nadsyłać do dn. 15 maja 2023 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie skutki mogące z tego wyniknąć.

Opowiadania należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, wiek oraz adres dla korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail.

Wszelkie podane dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - RODO). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Zamościu, Książnica Zamojska,15 lipca 2023 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III nagrody, ewentualnie nagrody specjalnej, oraz 5 wyróżnień. W przypadku pojawienia się dobrych tekstów o zbliżonych walorach dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Fundację ku Przeszłości oraz sponsorów konkursu.

Analogicznie jak w ubiegłych latach organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w postaci niskonakładowej broszury lub książki. Autorom zapewnione zostaną egzemplarze autorskie. Koszt druku i niezbędnych prac redakcyjnych poniosą organizatorzy. Publikacja będzie posiadała numer ISBN – może stanowić oficjalny debiut.

Autorzy zachowują pełne prawa – po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów utwory mogą być swobodnie publikowane w czasopismach, antologiach lub internecie.

Kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa autorskiego. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt przez profil facebookowy Fundacji

Prace nagrodzone i wyróżnione w edycji V będą drukowane antologii razem z edycją VI.

Image

© 2024 Andrzej Pilipiuk | Wszystkie prawa zastrzezone| Realizacja: AS DIGITAL