Koszerny pobrlem sejmu

                Do sejmu wraca projekt ustaw o warunkach przeprowadzania uboju rytualnego. Chodzi o umożliwienie mniejszościom etnicznym pozyskiwanie mięsa zgodnego z ich przepisami religijnymi.

                W Polsce jeszcze przed wojną wprowadzono zakaz uboju rytualnego – obowiązywał od 1937. (wyjątek zrobiono tylko dla zwierząt zarzynanych na potrzeby kultu religijnego). Od 1939-tego planowano wprowadzić zakaz całkowity – ale wybuch wojny zablokował prace legislacyjne. Po wojnie zakaz z 1937-mego nie był uchylony ale stanowił przepis de facto martwy, zwłaszcza że nie było zapotrzebowania na mięso koszerne - większość ocalałych żydów wybrała emigrację…

                Od 1997 roku ustawa o ochronie zwierząt dopuściła legalność uboju rytualnego pod warunkiem wcześniejszego ogłuszenia zwierzęcia. Wyjątek zrobiono dla Tatarów – chodziło o świeto Kurban Bajram w czasie którego każdy ojciec rodziny powinien złożyć w ofierze krowę, kozę lub owcę, podrzynając zwierzęciu gardło „na żywca”.

                Wyjątek ten uchylono w 2002, a od 2013 dopuszczalny jest ubój rytualny po uprzednim ogłuszeniu zwierzęcia.

                Krowa po fachowym cięciu zdycha w męczarniach około 2 minut. W Izraelu praktykowane jest podcinanie tętnic w klatce po czym zwierzę jest uwalnianie na okólnik gdzie biegnie aż padnie z upływu krwi. Podobnie postępują muzułmanie, z tym że praktykują raczej szerokie poderżnięcie gardła z otwarciem tchawicy.

                Nie istnieje ŻADNE usprawiedliwienie tego barbarzyństwa. Jest to zwyczaj całkowicie obcy kulturze europejskiej. Jeszcze przed wojną wybitny znawca talmudu ks. Stanisław Trzeciak udowodnił że ubój rytualny jest bardzo luźno zakorzeniony w prawach regulujących życie izraelitów, wynika raczej z późniejszych pozareligijnych tradycji judaizmu.

                Moim zdaniem wszelkie formy uboju rytualnego, czy to z ogłuszaniem czy bez, powinny być bezwzględnie zakazane na terenie całej UE, a import mięsa z koszernego i halal powinien podlegać ścisłej reglamentacji. I nie ma tu miejsca na żadne kompromisy. 

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/