Album "Wojsławice – skarby naszej pamięci; wspomnienie o miasteczku”.wojslawice

 

Album „Wojsławice – skarby naszej pamięci; wspomnienie o miasteczku” to popularno-naukowa praca będąca amatorską próbą monografii miejscowości. Andrzej gromadził materiały od 2008 roku, poważne prace koncepcyjne, kwerenda czasopism, poszukiwania nieznanych fotografii w zasobach archiwalnych różnych instytucji trwały w latach 2009-2012. W efekcie powstał interesujący przewodnik po istniejących i nieistniejących obiektach miejscowości. Album ilustruje ok 400 archiwalnych zdjęć oraz skany dokumentów i fotki ciekawych drobiazgów związanych z dziejami miejscowości. W toku poszukiwań autor dotarł m.in. do przedwojennego zdjęcia wnętrza cerkwi, fotografii wnętrz pałacu Poletyłów, a także zdobył dwie fotografie miasteczka z roku 1915-tego. Publikacja interesująca dla ludzi związanych z osadą, historyków, archeologów i regionalistów raczej nie zaciekawi przeciętnego czytelnika.

Andrzej traktował tę książkę z jednej strony jako hołd składany swoim przodkom, z drugiej jako próbę odpracowania medalu „Zasłużony dla Gminy Wojsławice” – który jak uważał otrzymał przedwcześnie. Wszystkie prace przygotowawcze i druk sfinansował z własnej kieszeni. Publikacja miała charakter niekomercyjny i niedochodowy, otrzymali ją ludzie którzy dostarczyli materiałów, instytucje naukowe, muzea w regionie oraz ważniejsze biblioteki. Wydanie drugie uzupełnione o nowe materiały przewidziane jest na rok ok. 2020-ty.

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/